Pre prihlasovanie použite prosím tento link :

»» PRIHLASOVACÍ FORMULÁR ««

PO PRIHLÁSENÍ NEOČAKÁVAJTE PROSÍM POTVRDZUJÚCI EMAIL
AKTUALIZÁCIA PRIHLÁSENÝCH PREBIEHA V CCA. DVODŇOVÝCH INTERVALOCH

 VÝŠKA ŠTARTOVNÉHO PRI ÚHRADE OD 16.1. 2017 do 31.1.2017:

BEŽNÉ : 23 € ( resp. 630 CZK )

 

ZĽAVNENÉ :

11 € ( resp. 300 CZK ) - 65 až 69-roční účastníci + členovia "Lazoklubu"

6 € - účastníci všetkých ročníkov Lazovky

1 € - účastníci od veku 70 rokov + čestní členovia "Lazoklubu" + finišeri Lazovky v roku 2016 s časom pod 12 hodín ( úhrada pri prezentácii )

Zoznam členov LAZOKLUBU ( pomocníci na akciách SG )

nájdete tu v sekcii "Lazoklub-členstvo" :

 

Účty pre úhradu štartovného :

SLOVENSKO 

2613341704 / 1100 (TATRA BANKA)

IBAN : SK8711000000002613341704

ČESKÁ REPUBLIKA

107-9306700297/0100 (Komerční Banka)

 

Do poznámky prosím napísať Vaše celé meno a ročník narodenia

Záujemcovia z iných štátov ako SR a ČR môžu uhradiť štartovný poplatok na mieste štartu, pričom výška štartovného v tomto prípade závisí od dátumu prihlásenia uvedeného na webe.

ZRUŠENIE ÚČASTI ( STORNO POPLATOK )

Pri odhlásení účastníka do 1.4.2017 sa účastníkovi vracia štartovné po odpočítaní storno poplatku vo výške 5€.

Do termínu 15.4.2017 je možné previesť štartovné na iného účastníka v jeho plnej výške

TOPlist